Logo1 Logo2 Logo3 Logo4
>
>
1 2 3 4
Logowanie

Odwiedzin dziś: 29 Odwiedzin wszystkich: 101041

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nisku

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników kancelarii oraz interesantów przebywających w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jana Zybury, w związku z rozpowszechnianiem się na terenie Polski wirusa SARS-Co V-2, wywołującego chorobę COVID-19, na podstawie art. 207 kodeksu pracy,


wprowadzam następujące zasady obsługi interesantów:


Interesanci są obsługiwani w kancelarii codziennie w godzinach: od 8.00 do 12.00 i od 13.00 do 15.00,


we wtorki: od 8.00 do 12.00 i od 13.00 do 16.00.


Komornik przyjmuje interesantów w


środy od godz. 8.00 do 15.00.


Wizyty w kancelarii komornika należy ograniczyć do niezbędnego minimum.


W korytarzu przed wejściem do kancelarii nie powinno przebywać więcej niż dwie osoby.


Wejście do kancelarii komornika możliwe jest tylko w maseczce zasłaniającej usta i nos albo przyłbicy ochronnej.


W kancelarii może przebywać tylko jedna osoba nie będąca pracownikiem kancelarii, chyba że obecność innych osób jest niezbędna (opiekun osoby niepełnosprawnej, pełnomocnik, tłumacz).


Po wejściu do kancelarii należy zdezynfekować ręce.


Interesanci mogą przebywać w kancelarii jedynie w oznaczonej strefie, zachowując odpowiedni dystans od osoby obsługującej.


Osoby z oznakami infekcji nie będą obsługiwane w kancelarii komornika.


Osoby nie stosujące się do zaleceń sanitarno-epidemiologicznych nie będą obsługiwane.


Do kancelarii nie należy wnosić żadnych zbędnych przedmiotów, (torby podróżne, zakupy itp.) poza dokumentami niezbędnymi do załatwienia sprawy.


Kancelaria nie udostępnia interesantom materiałów i przyborów do pisania (papier, długopis).


W sprawach pilnych pisma i wnioski można składać w kancelarii komornika, w pozostałych przypadkach pisma należy składać za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres e-mail: nisko@komornik.pl


Wpłat należy dokonywać na konto:


BANK BGŻ BNP Paribas SA 88 1600 1462 1836 0395 2000 0001


a jedynie w wyjątkowych przypadkach gotówką w kasie komornika.

Zarządzenie nr A.001-3/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Nisku z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynku sądu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 -> https://nisko.sr.gov.pl/attachments/article/478/zarz01.pdf

UWAGA !!! NIE ZAMIESZCZAMY OGŁOSZEŃ O LICYTACJACH NA PORTALU tablica.pl

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu.


Art. 8.5 Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.


Art. 8.6 Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.


(Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z dnia 27.06.2007 r. Nr 112 poz.769)